Select Page
Vad gig-ekonomin gör för organisationen

Vad gig-ekonomin gör för organisationen

Month: May 2019 Vår omvärld är i ständig förändring – kortsiktigt som långsiktigt, direkt såväl som indirekt. Men istället för osäkerhet, på vilka sätt kan gig-ekonomin understödja och öppna upp för nya möjligheter? En organisation är inte en maskin som rör sig framåt...
Frigör din fulla potential

Frigör din fulla potential

Month: May 2019 Känner du att ditt rätta professionella jag inte fått chansen att blomma ut än? Om så är fallet, tycker vi du borde intressera dig för gig-ekonomins möjligheter! Att jobba med någonting som man trivs med är viktigt. Men att kunna ha ett jobb och en...