Frigör din fulla potential

av maj 13, 2019Giggare

Känner du att ditt rätta professionella jag inte fått chansen att blomma ut än? Om så är fallet, tycker vi du borde intressera dig för gig-ekonomins möjligheter!

Att jobba med någonting som man trivs med är viktigt. Men att kunna ha ett jobb och en inkomst är minst lika viktigt. Många anser nog att en sysselsättning i den bästa av världar ska vara personligt utvecklande och ge någonting mer förutom lönen vid slutet av månaden.

Men de flesta har nog fått erfara att det här kanske inte alltid är den faktiska verkligheten. Och samtidigt som de två polerna inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra, är det möjligt att potential i viss utsträckning får träda åt sidan för organisationens behov. Att det ser ut såhär är egentligen ingenting konstigt. Det är en konsekvens av den traditionella arbetsmarknadens struktur och förutsättningarna som därmed råder för anställning.

Men när världen utvecklas både teknologiskt och socialt förändras också strukturen på arbetsmarknaden. Samtidigt som organisationer ständigt behöver se över vilka kompetenser de behöver i nuläget och framtiden, riktas ett intensivare strålkastarljus mot arbetstagaren.

Det är här gig-ekonomin kommer in i bilden och presenter en rad möjligheter för den som i någon form väljer att gigga. Frågor som alltid varit relevanta blir nu betydligt mer avgörande: Vad vill jag faktiskt göra? Vad ger mig energi? Under vilka former vill jag omsätta min potential till konkreta arbetstillfällen?

Den stora fördelen med den här utvecklingen och gig-ekonomins plats i den är att den som väljer att gigga nu kan hoppa över den kompromiss som ibland måste göras mellan anställning och potential. Det ger också en större frihet till personlig utveckling och att hitta rätt i sitt professionella liv. Vare sig om du förblir en life-long giggare eller på vägen hittar ditt drömjobb, finns bara möjligheter!