Den giggbemannade organisationen

Den giggbemannade organisationen

Den giggbemannade organisationen Gig Manager Fredrik Mohlin har ordet: I tider av delningsekonomi och ökat behov av flexibilitet så står de traditionella organisationsstrukturerna inför en omfattande förändring. Vilka kompetenser behöver din organisation anställa och...
Arbetsmarknadens ständiga utveckling

Arbetsmarknadens ständiga utveckling

Arbetsmarknadens ständiga utveckling Att vara ett konsultbolag inom gig-ekonomin innebär att se till individers och organisationers behov i ett snabbt utvecklande teknologiskt landskap. Vi har i tidigare blogginlägg diskuterat hur teknologin är motorn som driver...
Vägen från giggare till Gig Manager

Vägen från giggare till Gig Manager

Vägen från giggare till Gig Manager Vi fortsätter vår bloggserie där vi berättar om vilka vi är Gigstep och hur våra intressen för gig-ekonomin växt fram. Näst ut är vår Gig Manager – Marie! Marie fick tidigt upp ögonen för fördelarna och det inspirerande med att ha...
Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin? Programmering, projektledning eller kanske fotografi? I den expanderade gig-ekonomin får fler kompetenser större möjligheter att hamna i rätt sammanhang! Näringslivet börjar nu inse att gig-ekonomin är här för att...
Att kommunicera gig-ekonomin

Att kommunicera gig-ekonomin

Att kommunicera gig-ekonomin Vilka är vi egentligen på Gigstep? Och vad är våra personliga ingångar till gig-ekonomin? Det vill vi gärna berätta för dig, och vi börjar med William! Tidigt stod det klart för William att språk och skrivande på ett eller annat sätt...
Vad ligger bakom ett framgångsrikt team?

Vad ligger bakom ett framgångsrikt team?

Vad ligger bakom ett framgångsrikt team? Kollegor kommer med all säkerhet alltid vara ett populärt ämne att diskutera över kaffet. Vilka vi trivs med, inte trivs med, vilka som gör dagen lite enklare och vilka som eventuellt olyckligtvis bara tycks stå i vägen för det...