Anna-Maria Magnusson – en sann giggare

Anna-Maria Magnusson – en sann giggare

Anna-Maria Magnusson – en sann giggare Vem är du? En bred frilansare med tio års erfarenhet av att jobba i Amsterdam, Berlin, London och Sverige. Med mitt företag Full Story Media (www.fullstory-media.com) jobbar jag väldigt brett som frilansare inom...
Tankar om ett stundande arbetsliv

Tankar om ett stundande arbetsliv

Tankar om ett stundande arbetsliv Om några månader tar många studenter ett efterlängtat steg från skolbänken ut på arbetsmarknaden. Vilka är förhoppningarna och mindre önskade inslag? Vi träffade Frida för att prata om precis det! Att vi nu är inne på årets andra...
Den gigg­bemannade organisa­tionen

Den gigg­bemannade organisa­tionen

Den gigg­bemannade organisa­tionen Gig Manager Fredrik Mohlin har ordet: I tider av delningsekonomi och ökat behov av flexibilitet så står de traditionella organisationsstrukturerna inför en omfattande förändring. Vilka kompetenser behöver din organisation...
Arbets­marknadens ständiga utveckling

Arbets­marknadens ständiga utveckling

Arbets­marknadens ständiga utveckling Att vara ett konsultbolag inom gig-ekonomin innebär att se till individers och organisationers behov i ett snabbt utvecklande teknologiskt landskap. Vi har i tidigare blogginlägg diskuterat hur teknologin är motorn som driver...
Vägen från giggare till Gig Manager

Vägen från giggare till Gig Manager

Vägen från giggare till Gig Manager Vi fortsätter vår bloggserie där vi berättar om vilka vi är Gigstep och hur våra intressen för gig-ekonomin växt fram. Näst ut är vår Gig Manager – Marie! Marie fick tidigt upp ögonen för fördelarna och det inspirerande med att ha...
Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin? Programmering, projektledning eller kanske fotografi? I den expanderade gig-ekonomin får fler kompetenser större möjligheter att hamna i rätt sammanhang! Näringslivet börjar nu inse att gig-ekonomin är här för att...