Organisationskultur i bemanningsbranschen

Organisationskultur i bemanningsbranschen

Organisationskultur i bemanningsbranschen En regnig höstdag för några år sedan satt jag på Lunds universitet och skulle påbörja min kandidatuppsats inom ramen för arbetslivspedagogik. Första uppgiften var att hitta ett ämne att skriva om och möjligheterna var oändliga...
Allt du behöver veta om Gig-ekonomi!

Allt du behöver veta om Gig-ekonomi!

Allt du behöver veta om Gig-ekonomi! Gigstep…gig…gig-ekonomi! ”Detta måste ha en koppling va?” – kanske du tänker nu. ”Men vad är gig-ekonomi och hur är detta kopplat till Gigstep då?” – är sannolikt nästa tanke som dyker upp. Jo – det ska vi förklara för dig! Vad är...