Vad gig-ekonomin gör för organisa­tionen

av maj 27, 2019Organisation

Vår omvärld är i ständig förändring – kortsiktigt som långsiktigt, direkt såväl som indirekt. Men istället för osäkerhet, på vilka sätt kan gig-ekonomin understödja och öppna upp för nya möjligheter?

En organisation är inte en maskin som rör sig framåt oberörd av diverse omständigheter. Ingen management-teori kan garantera mot verklighetens konjekturer. Med andra ord måste organisationen på studs ta sig an mer eller mindre oväntade utmaningar. Arbetstoppar, föräldraledighet och sjukskrivning är konkreta exempel.

Men också breda förändringar som exempelvis en allt jämt fortsatt omfattande digitalisering, ökar behovet av att kunna hitta sätt att förbli flexibel, lösningsorienterad och konkurrenskraftig.

Enkelt uttryck skulle en organisation kunna definieras utifrån dess resurser och kompetenser. Och faktiskt, hinder och utmaningar beror ofta på att något av dessa områden tryter. Tänk på senaste gången ni stod inför någon typ av utmaning. Sannolikheten är stor att det gick att koppla till ett tillfälligt ökat behov av resurser eller kompetens.

Men samtidigt som en ständigt förändrande omgivning alltså kan resultera i nya utmaningar, kan den även öppna för nya lösningar. Gig-ekonomin är ett ypperligt exempel på detta. När fler ser tidsbegränsade projektanställningar som ett attraktivt alternativ eller komplement till traditionella anställningsformer, uppstår större möjligheter för organisationer att tillfälligt stärka upp nödvändiga resurser eller kompetenser.

Den här kompatibiliteten mellan organisationers behov och en ökad tillgänglighet av kompetens och resursförstärkning är en av gig-ekonomins stora förtjänster. Det är i den här utvecklingen vi på Gigstep brinner för att fylla en viktig roll. Vi har daglig kontakt med ambitiösa giggare, beredda att ta sig an nya utmaningar.

Så behöver ni en ekonom till årsredovisningen? UX-designer för att ta fram en prototyp för den där app-ideén? Eller ser det svårt ut att få ihop verksamheten under semestermånaderna? Låt oss hjälpa med en flexibel, snabb och kostnadseffektiv lösning!