Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

av sep 17, 2019Giggare

Programmering, projektledning eller kanske fotografi? I den expanderade gig-ekonomin får fler kompetenser större möjligheter att hamna i rätt sammanhang!

Näringslivet börjar nu inse att gig-ekonomin är här för att stanna. Och som vi tidigare pratat om i vår blogg bär den med sig en rad nya förutsättningar för både arbetstagare och arbetsgivare att förhålla sig till. Men bakom de stundtals dramatiska ordalagen som gig-ekonomin ofta beskrivs med finns en utveckling som ekonomin och samhället tidigare gått igenom.

Vad menar vi då med det rent konkret? Jo, det är nämligen så att gig-ekonomin är ett direkt resultat av teknologiska framsteg! Och det vi främst bör ha i åtanke då är att framsteg inom IT och kommunikation lett till ett explosionsartat behov av nya kompetenser. Utvecklingen har
också öppnat upp för nya kommunikationsvägar, vilket betyder att hur företag och organisationer är sammansatta nu kan se väldigt olika ut. Till exempel är det inte alltid nödvändigt för hela personalstyrkan att befinna sig på ett kontor. Ytterligare en spännande möjlighet är att de som
väljer att specialisera sig inom ett kompetensområde kan vara en del av flera olika sammanhang. Med andra ord: födelsen av den moderna giggaren!

Och vad var då det där med historien? Det finns flera epoker i den ekonomiska och samhälleliga historien där teknologiska framsteg kastat om hur vi arbetar. Det tydligaste exemplet är den industriella revolutionen. Innovationer och nya sätt att organisera produktionen ledde då till att arbetets plats i människors liv förändrades. Och även om det då handlade om ångmaskiner och idag om programmering, går det att dra värdefulla lärdomar. En sådan är att ingen förändring är helt skonad från osäkerhet, både i det lilla och det stora. När samhället går igenom grundläggande förändringar är det viktigt att det finns aktörer med viljan att identifiera de positiva krafterna och se till alla som vill ska ha möjligheten att dra nytta av dem.

Som ett konsultbolag helt fokuserat på gig-ekonomin är vi en viktig del av pusslet. Genom att strömlinjeforma processen och det nya förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare vill vi underlätta för samtliga aktörer och reducera osäkerheten. Vi vill kombinera värnandet av gig-ekonomins flexibla arbetsförhållanden med att vara en trygg aktör att vända sig till, både för giggare och uppdragsgivare.