Vad är egent­ligen historien om gig-ekonomin?

av sep 17, 2019Giggare

Programmering, projektledning eller kanske fotografi? I den expanderade gig-ekonomin får fler kompetenser större möjligheter att hamna i rätt!

Näringslivet börjar nu inse att gig-ekonomin är här för att stanna.

I vår blogg har vi diskuterat de nya förutsättningarna som gig-ekonomin medför för både arbetstagare och arbetsgivare. Trots den dramatiska tonen i beskrivningen av gig-ekonomin återspeglar den en utveckling som ekonomin och samhället har genomgått tidigare

Vad menar vi då med det rent konkret?

Jo, det är nämligen så att gig-ekonomin är ett direkt resultat av teknologiska framsteg. Det vi bör ha i åtanke då är att framsteg inom IT och kommunikation lett till ett explosionsartat behov av nya kompetenser. Utvecklingen har också öppnat upp för nya kommunikationsvägar. Vilket betyder att hur företag och organisationer är sammansatta nu kan se väldigt olika ut. Exempelvis är det inte alltid nödvändigt för hela personalstyrkan, att befinna sig på ett kontor. Ytterligare en spännande möjlighet är att de som väljer att specialisera sig inom ett kompetensområde kan vara en del av flera olika sammanhang.

Med andra ord: födelsen av den moderna giggaren!

Vad var då det där med historien?

Genom historien har teknologiska framsteg omformat hur vi arbetar, från den industriella revolutionen till dagens digitala era. Viktiga lärdomar inkluderar hantering av osäkerhet och säkerställande av tillgång till nya möjligheter för alla samhällsmedlemmar.

Som ett konsultbolag helt fokuserat på gig-ekonomin är vi en viktig del av pusslet.

Genom att strömlinjeforma processen och det nya förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vill vi underlätta för samtliga aktörer och reducera osäkerheten. Vi vill kombinera värnandet av gig-ekonomins flexibla arbetsförhållanden. Det med att vara en trygg aktör att vända sig till, både för giggare och uppdragsgivare.