Månadens giggare på Gigstep: Henrik Berglund

av jan 25, 2024Arbetsmarknad, Gig-ekonomi, Giggare, Organisation

Månadens giggare, Henrik Berglund, är en erfaren sådan då han började sin karriär genom att ”halka in på ett bananskal” i konsultbranschen på 90-talet. Efter han startade eget 2017 har han tagit sig an olika uppdrag och befattningar. Idag befinner han sig på ett av Nordens största IT-företag och har gått från att vara Service Delivery Manager för Security Compliance till att axla en interim och förändringsledarroll. Allt via Gigstep såklart. Fortsätt läsa för att hänga med på Henriks resa som månadens giggare!

Henriks gig-resa

Enda sen Henrik Berglund startade sin karriär inom IT i slutet av 90-talet har han varit verksam som konsult. Hans inledande steg in i konsultbranschen var resultatet av en ren tillfällighet, eller som han själv uttrycker det, att han ”halkade in på ett bananskal”. Hans första uppdrag efter examen ”råkade” bli ett konsultuppdrag så blev det inkörsporten till en hel karriär som konsult.

Från och med 2017 tog Henrik ett nytt beslut i sin professionella bana och valde att starta eget. Denna övergång skedde när hans dåvarande uppdrag närmade sig sitt slut, och i processen av att leta nya uppdrag ställde han sig frågan: ”Hur svårt kan det vara att sköta det själv”?. Henrik insåg att han besatt den kapacitet som krävdes för att hantera all administration på egen hand och kastade därför sig in i det nya äventyret som egenföretagare.

Ett gig blev fler

För närvarande befinner sig Henrik på ett av Nordens största IT-företag, där han nu har gått på sitt andra uppdrag på företaget. Han började på företaget med ett konsultuppdrag som Service Delivery Manager för Security Compliance. Men nu under sin förlängda tid hos företaget har han tagit sig är en interim och förändringsledningstjänst.

I sitt dagliga arbete fokuserar Henrik på att identifiera och implementera förbättringar inom säkerhet. Han utvecklar processer för att införa dessa förbättringar och ser till att de även implementeras i olika avdelningar inom företaget, inklusive internkunder.

Henrik fann Gigstep i linje med resten av sin karriär, genom en tillfällighet. Men trots att mötet blev genom en tillfällighet så har samarbetet varit en genomgående positiv upplevelse. Redan från start har dialogen med Gigstep präglats av professionalitet och transparent kommunikation från båda parter. Henrik delar även med sig av relationen med sin Gig Manager, Nellie Lindéen. Han berättar att hon alltid är tillgänglig ifall det skulle dyka upp några frågetecken och hon checkar alltid in i form av kontinuerliga uppdateringar.

Allt bara funkar. Det kanske låter som en självklarhet, men det är inte det hos alla företag. Men det är det hos Gigstep”.

 

Frihet under ansvar

Karriären som giggare har varit en resa formad av utmaningar och personlig utveckling. Under sina 30 år inom konsultbranschen har Henrik stött på olika hinder som har format honom och bidragit till hans mognad.

Att ta sig an utmanande uppdrag på flera nivåer har varit en central lärdom för Henrik. Han betonar vikten av att lära sig från både sina egna, men även andras misstag. Över tid har han utvecklat en ödmjuk inställning till sitt arbete och kommit till insikt att man kan inte göra allt. Konsultrollen har gett honom möjligheten till varierande arbetsmiljöer och därmed en kontinuerlig personlig utveckling. Tack vare detta så har Henrik samlat på sig en lång erfarenhet som lett till en stor samling insikter om vad som utgör grunden för en långsiktig framgång som giggare.

Lär dig av dina misstag

En framträdande egenskap som Henrik värdesätter högt är förmågan att förhålla sig ödmjuk till sin roll. Han lägger särskild betoning vid att man inte kan kontrollera allt och att det är otroligt viktigt att vara öppen för att dra lärdom av sina misstag.

Ännu en egenskap som Henrik anser vara väsentlig för en giggare är förmågan att kunna orientera sig. Han förklarar att för att nå punkt B måste man först ha en klar bild av var punkt A befinner sig. Orientering är, enligt honom, avgörande. Oavsett var och när man befinner sig inom organisationen.

Friheten inom branschen är oslagbar

På grund av sin långa erfarenhet inom just konsultbranschen har han fått en del verktyg som hjälpt honom finna en god balans mellan arbetsliv och frihet. Och han menar på igen att det finns en viss mognad och ödmjukhet. Ödmjukhet till att man ibland behöver prioritera sig själv, sinnet och kroppen. För kanske 15 år sedan var fakturering det viktigaste som fanns men nu har han en helt annan insikt till att man måste vila och återhämta kroppen också. Ibland får man tacka nej till vissa uppdrag för att kunna ha ett bibehålla sitt mentala mående. Självklart finns det både för- och nackdelar med att välja en karriär inom konsultbranschen, men enligt Henrik finns det en frihet inom branschen som är oslagbar. Som giggare och egenföretagare har Henrik möjlighet att styra de ekonomiska strömmarna och kan själv avgöra hur han ska balansera arbete och välmående.

Giggen kommer alltid finnas

Henrik ser även en pågående förändring inom konsultbranschen. Tidigare fanns det ett osagt krav och en förväntan att konsulter skulle vara äldre, då hög ålder var synonymt till hög erfarenhet. Nu har detta förändrats, och ålderskravet är inte längre detsamma. En ung person med kortare arbetslivserfarenhet kan vara lika relevant som en med längre erfarenhet, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen inom teknologi och processer. Eftersom det kommer nya tekniker och processer i en sån otroligt större omfattning nuförtiden öppnar det möjligheten för yngre att uppnå lika stor spetskompetens som för de som varit i arbetslivet längre. Omvärlden är ständigt i förändring och nya trender kommer hela tiden, så att förändras med omvärlden är avgörande för ett företag eller organisations överlevnad. Enligt Henriks erfarenhet så finns det en hel del företag som till och med strävar efter att aktivt ta in konsulter för att hålla sig i framkant inom sin bransch. Oavsett trender så tror Henrik att det alltid kommer finnas en blandning av olika arbetskraftsformer, inklusive konsulter.

”Alla kan ha en giggare! Trender kommer och går och det påverkar såklart. Men giggen kommer alltid att finns – i mer eller mindre utsträckning, oavsett bransch.

Vill du, precis som Henrik, ta steget och bli giggare? Connecta med oss direkt!

Kolla in tidigare månadens giggare här!