Digitala nomader + Giggande = Sant

av feb 1, 2021Arbetsmarknad, Giggare

Som vi har pratat om tidigare förändrar gig-ekonomin hur vi arbetar i grunden. Den accelererande digitaliseringen är vad som driver behoven och viljan bland giggare och organisationer att mötas i effektivare samarbeten. På så sätt har gig-ekonomin sin största styrka i hur den etablerar gynnsamma förutsättningar att skapa skräddarsydda arbetssituationer utifrån personliga ambitioner och behov. Det spännande med en mer flexibel arbetsmarknad blir då framförallt alla nya arbetsformer som vi nu ser dyker upp.

Gig mellan jobb, gig vid sidan av studier eller gig som komplement till en befintlig arbetssituation – att gigga kommer alltså i många olika former. Men några som verkligen visar på den flexibilitet, frihet och innovationskraft som kommer med gig-ekonomin är de digitala nomaderna.

Vi tror att den som har ett någorlunda intresse för trender på arbetsmarknaden förmodligen har hört begreppet tidigare. Enkelt sagt är en digital nomad en yrkesverksam person som har strukit geografin i sin jobb-ekvation. Den digitala nomadens arbetssituation är därför uppbyggt på ett sätt som gör att det går att befinna sig var som helst, när som helst. Den digitala biten innebär att det är digitala medel som möjliggör det hela i kombination med att jobben allt som oftast har en digital karaktär. Digitala nomader kan vara helgjutna giggare, ha en mer traditionell anställning eller en blandning av de två. Men att fullt ut dra nytta av ett näringsliv som moderniserar och digitaliserar sätten att möta kompetensbehov är vad som förenar alla typer av digitala nomader.

Ett ‘digitalt nomadiserande’ bygger alltså på samma processer som gig-ekonomin – flexibilitet, digitalisering och en arbetsmarknad i förändring. Och även fast digitala nomader ofta tycks ha en livstil bland stränder och berg, inte sällan boendes i en van (vilket är ascoolt!), kan ett digitalt nomad-liv precis som med giggande se ut på många olika sätt. Framförallt och förhoppningsvis tror vi att det ökade uppmärksamheten för digitala nomader kan inspirera fler till att tänka på alternativa möjligheter sett till sitt arbetsliv – kanske genom att låta en tillbakahållen dröm om ökad självständighet löpa linan ut och i någon form bli verklighet.

Spännande! Eller hur? Det finns mycket publicerat om digitala nomader, och du är en Googling iväg från inspirerande läsning. Giggande och digitala nomader är som sagt starkt besläktade och prognosen är att båda bara kommer att bli mer framträdande på framtidens arbetsmarknader. Oavsett vad det är som leder in dig på gig-ekonomins vägar finns vi här för att göra processen och matchningen smidigare!