Arbets­marknadens ständiga utveckling

av nov 7, 2019Giggare

Att vara ett konsultbolag inom gig-ekonomin innebär att se till individers och organisationers behov i ett snabbt utvecklande teknologiskt landskap.

Vi har i tidigare blogginlägg diskuterat hur teknologin är motorn som driver gig-ekonomin. Både när det kommer till kompetens och infrastrukturen som sammanlänkar giggare och organisationer, står teknologin i fokus. Men ibland kan ett för stort fokus på just teknologi komma lite för nära en fullbordad teknologisk determinism. Vad menas då med det?

Jo, teknologisk determinism är ett begrepp som menar på det är teknologin som avgör samhällets sociala och kulturella utveckling. Våra sociala liv och kultur blir på så vis en produkt av teknologiska framsteg. För att förstå dagsläget och planera in i framtiden puttas därmed människan åt sidan, och fokus ligger istället på vad teknologin i sig själv kan komma att åstadkomma.

Med det nu sagt: på Gigstep älskar vi teknologi, digitalisering, awesome IT-lösningar och allt vad det kan innebära! Det är ju därför vi existerar, för att vi tror stenhårt på gig-ekonomin och vad den gör både för den enskilda giggaren och företagen.

Men som konsultbolag behöver vi alltid hålla båda bollarna i luften. Och det är precis det som gör det så otroligt spännande att vara just oss – just nu! Det mänskliga, både när det kommer till giggarens och företagens behov, är minst lika viktigt som att hålla sig up to date kring teknologi och vilka kompetenser som näringslivet efterfrågar. Det är i den skärningspunkten vi stortrivs.

Därför tyckte vi det var uppfriskande att läsa hur arbetsmarknaden historiskt bäst förklaras med betoning på sociala initiativ. Däremot har teknologin ofta kommit in och förstärkt människans val kring organisering och produktion. Om vi ser till gig-ekonomin behöver det alltså nödvändigtvis inte handla om att teknologin har överhanden, utan att den enbart pushar arbetsmarknaden och näringslivet vidare på sin redan utstakade väg – och det hjälper vi gärna till med.