4 dagars arbetsvecka – Hit eller miss?

av feb 13, 2024Arbetsmarknad, Gig-ekonomi, Giggare, Organisation

2024 har knappt börjat och en av våra framtidsspaningar för året bubblar redan över landet. Vi förutspådde att det skulle vara mycket fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande, och just hållbarhet går hand i hand med just detta ämne. Debatten om 4 dagars arbetsvecka. Det är ett hett ämne som fått både tummen upp och skeptiska blickar från arbetsgivare och anställda runt om i världen. Låt oss kika på några av punkterna som är bra och mindre bra med det här konceptet.

Fördelar med 4 dagars arbetsvecka:

 

Ökad produktivitet

En kortare arbetsvecka kan faktiskt öka produktiviteten hos anställda. Enligt en studie från New Zealand’s Perpetual Guardian visade 78% av de anställda en förbättring i arbetslivet efter att ha infört en fyra dagars arbetsvecka.

Bättre work-life balance

Genom att ge anställda en extra ledig dag per vecka får de mer tid att spendera med familj och vänner, samt att ägna sig åt sina personliga intressen och hobbies. Detta kan leda till minskad stress och ökat välbefinnande.

Miljövänligt

Genom att minska antalet arbetsdagar minskar också arbetsresor och därmed koldioxidutsläpp. Enligt en rapport från Greenpeace skulle en fyra dagars arbetsvecka i Storbritannien kunna minska utsläppen med upp till 127 miljoner ton per år.

Ökad personalhälsa

Med en kortare arbetsvecka ges anställda mer tid för återhämtning och vila. Detta kan minska risken för utbrändhet och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen.

Attraktivt för rekrytering och retention

En fyra dagars arbetsvecka kan vara en attraktiv förmån för potentiella anställda och kan hjälpa till att behålla befintlig personal. Företag som erbjuder flexibla arbetsvillkor tenderar att vara mer eftertraktade av talanger på arbetsmarknaden.

Ökad lönsamhet:

Studier från 4 day Week global visar på att företagen som deltar i testandet av en 4 dagars arbetsvecka har ökat lönsamheten med 36%, jämfört med föregående år.

För eller emot 4 dagars arbetsvecka?

Nackdelar med 4 dagars arbetsvecka:

 

Minskad tillgänglighet

För vissa företag och branscher kan en kortare arbetsvecka leda till minskad tillgänglighet för kunder och klienter. Det kan också vara svårt att hantera eventuella nödsituationer eller kundbehov under den extra lediga dagen.

Potentiellt lägre löner

Om arbetsveckan förkortas kan det leda till lägre löner för anställda om de inte kompenseras på annat sätt. Detta kan vara avskräckande för vissa arbetstagare.

Svårt att implementera

Att införa en fyra dagars arbetsvecka kräver noggrann planering och anpassning av arbetsprocesser. Det kan vara en utmaning för vissa företag att genomföra detta utan att störa verksamheten.

Minskad produktivitet under kortare arbetspass

Trots att en kortare arbetsvecka kan öka produktiviteten totalt sett, kan varje enskilt arbetspass bli mindre effektivt. Anställda kan ta längre tid på sig att komma in i arbetsflödet på måndagar och kan känna pressen att göra mer på kortare tid.

Risk för övertid och stress

I vissa fall kan en kortare arbetsvecka leda till att anställda känner sig tvungna att göra övertid för att hinna med alla uppgifter. Detta kan öka stressnivån och motverka syftet med att minska arbetsveckan för att främja välbefinnandet.

Det är ca 50 år sedan vi tog steget från 6 dagars arbetsvecka till 5 och det var ramaskrier redan då. Men det har ju visat sig funkar helt okej ändå till slut. Så varför skulle det då egentligen inte gå att gå ner ytterligare en dag?

Mycket visar ju faktiskt på att det inte är så pjåkigt att gå ner till en 4 dagars arbetsvecka. Men är det hållbart i längden?

Så, vad tror vi? Är en fyra dagars arbetsvecka grejen för att boosta både vårt välmående och vår jobbglädje? Det är en het potatis, det där!

P.S

Håll ögon och öron öppna för snart kommer kanske ett avsnitt av Gentelligentpodden där vi fortsätter diskutera just 4 dagars arbetsvecka.