Företagskulturen under ombyggnad

av mar 3, 2021Arbetsmarknad, Organisation

För företagskulturen var 2020 ett minst sagt speciellt år. Många ställde sig frågan var den egentligen skulle ta vägen. Kommer vi fortfarande ha kontor? Vad är det som kommer definiera bra ledarskap? Står vi till och med inför företagskulturens död? Men snarare än tappa i betydelse pekar mycket mot en företagskultur som anpassar sig till ett flexibelt och kunskapsintensivt arbetsliv, något som pandemin tycks ha accelererat. 

Den nya tidens företagskultur kan sammanfattas något såhär: slimmed-down, ett större fokus på lyhördhet och minskat kommunikationsbrus. Det här är framför allt ett resultat av två dimensioner. 

Företagskulturen fokuserar på kunskap 

Den första handlar om arbetet i sig. När kunskapsgraden i produkter och tjänster nu ökar behöver organisationer vara noggrannare med tid och resurser. Det kommer bli dyrare att hålla fast vid krångliga kommunikationsvägar som skapar onödigt effektivitets-spill. Här behövs istället en företagskultur som tar tillvara på individers kunskap och spetskompetens, inklusive att uppmuntra till kunskapsdelning. Konkret kan det handla om att skapa sammanhang som främjar problemlösning och ‘deep-thinking’ framför multitasking och konstant tillgänglighet. Många är vi som har erfarenhet av lite för många massmejl och möten som ger en känsla av bortkastad tid. För att hänga med i det digitala näringslivet bör organisationer upprätta en smart men avskalad kommunikationsstruktur och undvika att skjuta brett. Och i den processen kan företagskulturen sitta i framsätet genom att aktivt bidra till beteenden och attityder som går i linje med den strukturen. 

Öppen och involverande 

Den andra biten som ger en vink om en förändrad företagskultur har också den sin kärna i kommunikation, men ur ett ledarskapsperspektiv. Trots drastiska förändringar i arbetsklimat under coranapandemin har organisationer som ligger i framkant sett till ett transparent ledarskap, tydlig kommunikation och har en väl förankrad strategi lyckats med att få en positivare attityd mot företagskulturen bland anställda. Och även fast det här kan anses vara självklara framgångsfaktorer är det intressant att det var organisationerna i toppen som såg markanta förbättringar. Det här ger oss en fingervisning om vilka företagskulturella värden som kan vara värda att satsa på. 

Flexibilitet inom det kollektiva

Tillsammans säger utvecklingen oss framför allt att företagskulturen genomgår ett paradigmskifte, vilken likt arbetslivet i stort karaktäriseras av flexibilitet och individuella behov. Men den leder samtidigt inte till att företagskulturen i sig avtar och att organisationer ska avstå från att investera i den. Som undersökningarna visar har företagskultur fortfarande en central roll i att integrera och motivera utan traditionella hierarkier. Att det också finns en tydlig kollektiv identitet kan förhoppningsvis bidra till att fortsatt hemmajobb inte behöver stå i kontrast till styrkan och stödet i det kollektiva. Den nya tidens företagskultur har då potentialen att bli mer inkluderande när fler kan välja hur att dra nytta av den – utifrån egna villkor och behov.