Vad ligger bakom ett fram­gångs­rikt team?

av jun 25, 2019Giggare

Kollegor kommer med all säkerhet alltid vara ett populärt ämne att diskutera över kaffet. Vilka vi trivs med, inte trivs med, vilka som gör dagen lite enklare och vilka som eventuellt olyckligtvis bara tycks stå i vägen för det mesta. När du läser de här raderna kan du nog garanterat placera några av dina tidigare eller nuvarande kollegor i samtliga kategorier.

Utifrån den verkligheten är en av platschefens eller HR ansvariges viktigaste uppgifter att just se till sådana dimensioner: att få individer att komma tillsammans och stötta varandra mot organisationens övergripande mål. För det ändamålet finns många konkreta metoder. Det är exempelvis vida populärt att prata om vikten av organisationens kultur, vilken ska fungera som motiverande och ledande i den dagliga verksamheten. Team-building och kontinuerliga avstämningar är två andra.

Men de här insatserna implementeras allt som oftast när väl klientelet är på plats. De syftar till att förändra, utveckla eller bevara. Givetvis är en nyttig organisationskultur någonting att eftersträva, likaså motiverande och sammansvetsande team-building. Däremot är det ett faktum att vi alla har våra unika personligheter, och därmed bär med oss unika perspektiv in i arbetet, vilket påverkar hur vi ser på arbetsprocessen och de roller vi intar. Av minst lika stor vikt blir då att kunna identifiera och rekrytera idealtyperna av personer som behövs i ett framgångsrikt team.

Även hur den processen i sig går till är en vetenskap, särskilt med tanke på den ökande populariteten av personlighetstester i rekryteringsprocesser. Men enligt andra perspektiv vilar ett effektivt team på tre tydliga roller. Vi gillar den här typologiseringen starkt, och anser att huvuddragen är bra att bära med sig i en framryckande gig-ekonomi där snabba matchningar mellan organisation och giggare är utmärkande. I ett sådant klimat är det också nära till hands att urskilja en ökad prioritering av pricksäkra matchningar snarare än att långsiktigt kultivera anställda i linje med en specifik organisationskultur, som i mera temporära anställningar kan ses bli mindre betydande.

1. The Hipster: Här finns ett helhetsperspektiv, där finkänslighet och fingertoppskänsla säkerställer att den slutgiltiga produkten av arbetet är precis så cool som den ska vara. Är ofta involverade i designdelen.

2. The Hacker: Om Hipstern intar helhetsperspektiv och håller fast vid en tydlig vision, är hackern den som faktiskt får det att fungera. De säger inte mycket, och det är ingen som egentligen vet vad de gör. Men det behövs inte. Det räcker med Hackern vet vad hen gör, och får saker att fungera. Hackern arbetar ofta med stora mängder data och kod.

3. The Hustler: Har en förmåga att skapa mest diskussion, som inte alltid är smärtfria, men framkallar de nödvändigt kritiska frågorna. Hur vackert och komplext det som Hipstern och Hackern skapar är Hustlern den som ser till att det fungerar kommersiellt genom att paketera och sälja in efter marknadens spelregler.