Läs Fridas berättelse om hur det är att arbeta inom HR!

av jun 1, 2020Giggare

Frida Johannisson har en kandidatexamen i personal-och arbetslivsfrågor från Lund Universitet. Sen 5 år tillbaka har Frida arbetat i Malmö Stad, både som HR- konsult och rekryteringskonsult. Sen ett par månader tillbaka arbetar hon som HR-generalist på Kjell och Company.

Vi frågade Frida om vad det innebär att jobba som HR-konsult:
Vad innebär det att jobba med HR?

HR står för Human Resources och innebär att jag arbetar med frågor/områden som rör organisationens medarbetare. I stora drag innebär det att jag arbetar med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. I mitt arbete stöttar jag dagligen både ledare och medarbetare i olika HR-frågor inom dessa områden.

Vad är det bästa med det du gör?

Det bästa är helt klart att få möjlighet att arbeta med att utveckla organisationens viktigaste resurs – människorna! Att arbeta som HR-konsult ger mig möjlighet att vara en viktig del av organisationens utveckling utifrån ett mänskligt perspektiv. Att arbeta med människor är utmanande på många sätt eftersom det sällan finns ett tydligt ”rätt” svar.

Inom HR finns en väldig variation mellan olika arbetsuppgifter och dagarna är ofta olika varandra. Allt detta gör arbetet väldigt roligt och utvecklande! Tack vare mitt arbete inom HR utvecklas jag också själv varje dag som person.

Tre tips för att lyckas med HR!
– Var nyfiken och lyhörd:

Jag tror att som HR är det viktigt att hela tiden lyssna in var människorna och organisationen befinner sig. Låt medarbetarna och ledarna vara delaktiga i HR-arbetet genom att ställa frågor och efterfråga feedback. Det ger viktiga ledtrådar till vad organisationen och människorna har behov av och skapar möjligheter att hänga med i organisationens utveckling för att kunna stötta på bästa sätt.

– Coacha och utmana:

I HR- rollen är det lätt att ta på sig en roll att vilja serva, stötta, hjälpa till och lösa problem. Vi är ju i många fall en servicefunktion. Men jag tror på att våga utmana ledarna genom att ta ett kliv tillbaka. Ställ frågor och låt dem prova att själva hitta svaren och lösningarna! På det sättet skapar vi ledare och medarbetare som växer och blir självständiga, vilket i längden gynnar hela organisationen.

– Professionell distans:

För det mesta är HR-arbetet väldigt roligt och positivt. Men det finns stunder då man som HR-konsult är med i tuffa processer, till exempel avsked eller rehabilitering. Det gäller att kunna agera professionellt och hålla i när det är tufft, samtidigt som du behöver möta medarbetaren på ett mänsklig plan. För att hålla i det långa loppet tror jag därför att det är jätteviktigt att hitta en viss distans till jobbet, särskilt i de allra tuffaste situationerna.