Hur det är att jobba som ekonomikonsult?

av jun 1, 2020Giggare

Andreas Holmström har några av oss på Gigstep haft förmånen att arbeta med tidigare. Idag arbetat han som ekonom och självklart vill vi få lite större inblick i vad hans arbete innebär!

Vad innebär det att arbeta som ekonom?

Först och främst är det viktigt att poängtera att arbetet som ekonom kan innebära väldigt mycket. Man kan behövas i alla sammanhang där någon form av resurs nyttjas eller byter ägare. Till exempel kan det innebära att man arbetar specifikt med hantering av pengar. Det kan även innebära att man analyserar ett företags resultat. Eller att utföra redovisningen som både interna och externa intressenter tar del av. Beroende på verksamhetens storlek kan man arbeta mer eller mindre brett inom ekonomifunktionen. Oftast gäller: ju större organisation, desto mer specifika ansvarsområden för respektive individ.

Vad är det bästa med det du gör?

Det bästa med arbetet är att man får en blandning av struktur och flexibilitet i sina arbetsuppgifter. För många (de flesta) innebär de första dagarna på en månad alltid bokslutsarbete. Det vill säga att färdigställa företagets resultat för den föregående månaden. Däremot kan de andra dagarna på månaden vara mer eller mindre strukturerade. Beroende på vilken typ av roll man har. Om man har en roll som hanterar transaktioner så får man mer struktur. Om man har en mer analytisk roll så vet man inte alltid vad nästkommande dag har att erbjuda. Beroende på vilken typ av arbetssituation man är ute efter så kan man välja att rikta in sig på en transaktionsinriktad roll eller en analytisk roll.

Jag själv arbetar som ekonomikonsult. Vilket gör att jag dels får träffa många människor, och får prova på väldigt många varierande roller. Jag personligen tycker att det är särskilt roligt att få arbeta affärsinriktat. Och bidra till en förbättring av ett företags verksamhet genom analys. Dessutom uppskattar jag, som en ekonom, att man är relevant för organisationen i många sammanhang. Allt från att stötta verksamhetschefer med att formulera framtidsstrategier i siffror till att säkerställa att företaget både får betalningar och genomför betalningar i tid.

Tre tips för att lyckas som ekonom!

  • Var noggrann, strukturerad och skaffa dig kunskap om hela verksamheten!
  • Häng med i den digitala utvecklingen!
  • Oavsett vilken roll du har som ekonom – försök förstå tekniken bakom redovisningen så kan du enklare hantera en ekonomiroll med rätt glasögon!

Lägg till både Gigstep och Andreas på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/andreas-holmstrom1995/