HR – hjärtat i varje verksamhet

av jun 12, 2020Giggare

Annika har arbetat med HR i 20 år! Häftigt tycker vi och frågade vidare om yrket. 

Tre tips för att lyckas inom HR

  • Bygg goda relationer. Var personlig men inte privat. Stå dig själv nära. I varje förhandling, svårt samtal eller sättet att kommunicera ska du alltid utgå från dig själv. Hur skulle du själv vilja bli behandlad i just den här situationen?
  • Förstå affären. Ju större förståelse desto lättare att hitta rätt kompetens, se till att varje medarbetare har rätt förutsättningar, hitta rätt nivå i varje dialog. Ta gärna stöd och hjälp av en duktig rekryteringspartner.
  • Var nyfiken och håll dig uppdaterad. Det finns mängder av inspirerande profiler att följa på t ex LinkedIn, kostnadsfria seminarier, bloggar och nätverk. HR är under ständig utveckling så det gäller att hänga med!

Vad innebär det att arbeta inom HR?

Allt! HR är, eller bör vara, hjärtat i varje verksamhet. Allt passerar förr eller senare via HR och av den anledningen bör HR finnas med i alla strategiska beslut. Under mina snart 20 år inom HR har utvecklingen och förståelsen för HR-arbetet  gått från att vara ”något nödvändigt ont” till att HR idag är en naturlig del i ledningsarbetet. Det blir trots allt medarbetarnas uppgift och ansvar att se till att strategi blir verklighet. Kommunicera tydligt och enkelt och gör medarbetarna delaktiga, skapa förtroende och stolthet, en tro på det man gör. Detta ser naturligtvis olika ut i olika verksamheter men ett bra chefsstöd får oftast en avgörande roll för hur HR når ut till medarbetarna. 

Vad är det bästa med det du gör?

Bredden och variationen! Inom HR kan man själv välja – vill man vara specialist, generalist eller administratör? Eller vill man jobba nära affären som business partner? Områdena är många; arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, employer branding, comp and benefits, förbättringskultur, utbildningsfrågor, on boarding och off boarding för att nämna några… ja listan kan göras oändligt lång och allting hänger ihop. I min roll som HR-chef har jag krokat arm med VD och ekonomichef för att få möjlighet att påverka, fatta snabba och genomtänkta beslut och alltid ligga steget före. Detta bygger såklart på öppenhet och tillit till varandras yrkesroller med affären och medarbetarna i fokus.