Den gigg­bemannade organisa­tionen

av jan 28, 2020Giggare

Gig Manager Fredrik Mohlin har ordet: I tider av delningsekonomi och ökat behov av flexibilitet så står de traditionella organisationsstrukturerna inför en omfattande förändring. Vilka kompetenser behöver din organisation anställa och vilka skulle kunna arbeta gig-relaterat? Personligen tror jag att det är en fråga många företagsledare och entreprenörer behöver ställa sig framöver. 

Delningsekonomin och snabba teknikskiften har förändrat mycket. Spotify gör all musik tillgänglig precis när du vill och hur du vill. AirBnB gör bostäder som inte var tillgängliga tidigare är nu tillgängliga för alla som vill och kan. Smartphonen möjliggör tillgänglighet och information i realtid som för bara 15 år sedan inte var möjligt. Varför har inte arbetsmarknaden ändrats i samma utsträckning? För att ta ett exempel så fyllde arbetstiden 8.00–17.00, 100 år nyligen. Är det fortfarande en relevant arbetstid? I många yrken så är det självklart bra med bemanning inom ramen för fasta tider, vård och omsorg, skola m.fl. Men i många andra yrken så är det inte relevant längre, kan det till och med hindrar tillväxt och företagsamhet?   

Delvis så har LAS och arbetslagstiftningen inte hängt med, LAS skulle behöva reformeras, men det är en längre process som både ska och behöver ta tid. Det som går att förändra här och nu är sättet som vi tänker på kring kompetens. Den moderna gig-organisationen behöver troligen bara fokusera på att anställa nyckelkompetenser och management. Andra behov och projekt kan lösas av gig-relaterad arbetskraft. Trenden är tydlig, i USA arbetar 30 % av den arbetsföra befolkningen gig-relaterat. Sannolikt bara en tidsfråga innan samma trend träffar Sverige med full kraft… Hur är din organisation rustad för digitalisering och delningsekonomin? Hur kommer generation Y och Z att arbeta? 

Kontakta oss så hjälper vi dig med omställningen till den nya ekonomin. 

// Fredrik Mohlin, Gig Manager, 070-8737870