Att kommun­icera gig-ekonomin

av sep 3, 2019Giggare

Vilka är vi egentligen på Gigstep? Och vad är våra personliga ingångar till gig-ekonomin? Det vill vi gärna berätta för dig, och vi börjar med William!

Hur formades Williams passion för språk och skrivande från barndomen till universitetsstudierna?

Tidigt stod det klart för William att språk och skrivande på ett eller annat sätt skulle utgöra en stor del av hans liv. Från de första stegen som tolvårig bokrecensent i Kamratposten. Konkretiserades intresset långt senare i samband med universitetsstudier inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Efter William tagit sin kandidatexamen arbetade han drygt ett år på en kommunikationsbyrå i Malmö som strateg och skribent. Men det akademiska lockade fortfarande, och William kände att det inte var ett helt avslutat kapitel.

”Mitt första år efter examen var viktigt för mig. Jag fick med mig nyttig arbetslivserfarenhet och hade möjligheten att jobba med många duktiga människor. Särskilt inom skrivandet som hantverk tog jag flera steg framåt”

Hur kombinerar William sin passion för sociologi med sitt engagemang i gig-ekonomin genom Gigstep’s blogg?

Nu står William på tröskeln in till sitt andra och sista år av mastersprogrammet i sociologi vid Göteborgs universitet. Han har också hunnit med att läsa kurser i ekonomisk historia vid ekonomihögskolan i Lund. Det var i Lund William rekryterades av Gigstep.

”Som sociolog ligger mitt intresse i hur samhället är funtat. Vad som driver på förändring och hur områden som kultur, näringsliv och teknologi samspelar. I ett sådant avseende är gig-ekonomin högintressant. Då arbetsmarknaden, affärsmodeller och strategier nu möter nya förutsättningar. Att få möjligheten att kombinera det intresset med mitt skrivande är väldigt roligt och
inspirerande”.

William driver bland annat Gigsteps blogg som diskuterar gig-ekonomin som samhällstrend och ska fungera som inspirationskälla och stöd till giggare, företag och organisationer.

Hur använder William sin egen flexibilitet för att främja gig-ekonomin och sitt skrivande?

”Mitt mål är att formulera texter som ur olika infallsvinklar belyser de konkreta värdena. Det finns stora möjligheter med utvecklingen där Gigstep vill vara en positiv kraft i att etablera gig-ekonomin och sammanlänka intressenterna”.

I höst flyttar William under några månader till Göteborg. Därmed får han själv dra nytta av ett av gig-ekonomins fundament, nämligen att kunna arbeta flexibelt.

”Jag kommer vara lika aktiv och gigga med mitt skrivande från ett av universitetens bibliotek eller
mitt rum nära avenyn!”