Rekrytering

Unik rekrytering med Gigstep – oavsett jobbsituation

Letar ert företag efter de mest kompetenta och lämpliga personer att anställa? Då har ni kommit till rätt plats.

Visste du att en av de vanligaste orsakerna till att en anställning inte funkar är att personen inte har rätt egenskaper för jobbet? Det är därför vi på Gigstep jobbar med smart rekrytering. Det vi pratar om är något som skapas genom förståelse och samstämmighet kring vad som är viktigt för ert företag.

Erfarenhet och Expertis

Med flera års erfarenhet inom branschen har vi utvecklat en djup förståelse för olika företagsbehov och krav när det kommer till rekrytering. Vi kombinerar vår expertis med den senaste rekryteringsstrategin för att hitta kandidater som inte bara har rätt kompetens, utan även delar er företagskultur.

Så jobbar Gigstep med rekrytering

Vi förstår att varje företag är unikt. Därför skapar vi skräddarsydda rekryteringslösningar som är anpassade efter era specifika behov. Hos oss kan du som arbetsgivare välja vilken uppdragsform du vill, Giggare, frilans eller en fast anställning.

Det är alltid svårt att hitta rätt person. Därför kan vi först hjälpa dig ta in en medarbetare för ett tillfälligt uppdrag eller gig därefter kan du välja att anställa samma person.

Det är nämligen helt du som bestämmer vad du behöver – och vi anpassar oss efter dig. För oavsett om du behöver rekrytera idag, för att täcka upp under föräldraledigheten eller vill ha någon som stannar hos er för alltid så har vi rätt uppdrag. Genom åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk av potentiella kandidater inom olika branscher.

Möjligheterna är oändliga. Ett par saker behöver du tänka på innan du vänder dig till oss för rekrytering.

  • Är det ett uppdrag för en kort eller lång period?
  • Behöver ni någon på heltid eller kan det vara tillräckligt med en deltidstjänst? Kanske räcker det med förstärkning ett par timmar per vecka eller en gång i månaden?
  • Skulle det till och med vara möjligt att dela upp arbetsuppgifterna på ett par olika giggare?

Ni och era rekryteringsbehov är unika och den principen arbetar vi också utifrån.

Rekrytera rätt direkt

Att rekrytera och anställa en person är alltid en utmaning. Därför gör vi en smart rekrytering.

Vi hjälper dig förtydliga vad du söker. Då handlar det bland annat om att tänka på vilka egenskaper som krävs för rollen. Fundera till exempel på om du vill rekrytera någon som ska ersätta en medarbetare? Då kan det vara bra att den nya personen har liknande egenskaper som den som ersätts.

Vill du kanske rekrytera någon som ett komplement till ditt team? Då kanske du bör söka efter andra egenskaper.

En annan viktig del i rekryteringsprocessen är att hitta en medarbetare med rätt inställning. Den du anställer måste ha rätt inställning för ett kortare eller längre samarbete. Glöm inte att duktig personal vill ha variation, utmaning och utveckling för att stanna. Så tänk gärna på hur du kan ge din personal det.

Fördelar med Gigstep

Att rekrytera med Gigstep är inte bara effektivt utan också roligt. Hos oss hittar du nämligen rätt personal för rätt tid och rätt anställning. Tvekar du på vad som är rätt väg att gå? Vi är en samarbetspartner som känner vad ni behöver innan ni själva vet det. Använd oss därför gärna som bollplank för era rekryteringsbehov. Med Gigstep får ni effektiv personal med bred kompetens som har den personlighet ni söker. Bättre blir det inte.

Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och ta ert företag till nästa nivå genom framgångsrik rekrytering.

Frågor och svar om Rekrytering

Vad menas med rekrytering?

Rekrytering syftar till att identifiera, locka, utvärdera och anställa lämpliga kandidater för lediga befattningar eller jobb inom ett företag.

Processen innefattar att marknadsföra jobbannonser, genomföra intervjuer och urval samt att välja den bästa kandidaten för att fylla en specifik position.

Rekryteringsprocess

En rekryteringsprocess innefattar flera steg:

1. Jobbprofilering: Definiera och skapa en tydlig beskrivning av den lediga tjänsten, inklusive ansvar, krav och förväntningar.

2. Marknadsföring: Annonsera jobbannonser på olika plattformar för att locka potentiella kandidater.

3. Urval: Granska inkomna ansökningar och CV:n för att välja ut kandidater som matchar jobbprofilen.

4. Intervjuer: Genomföra intervjuer, både för att utvärdera kandidaternas kompetens och för att bedöma hur de passar in i företagets kultur.

5. Utvärdering: Bedöma kandidaternas styrkor och svagheter för att ta ett informerat beslut om vilken som är den bästa passande kandidaten.

6. Anställning: Erbjuda jobbet till den valda kandidaten och hantera anställningsprocessen.

Hur gör man en bra rekrytering?

En framgångsrik rekrytering involverar flera viktiga aspekter:

1. Tydlig jobbprofil: Definiera och kommunicera klart vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för tjänsten.

2. Marknadsföring: Använda olika kanaler för att nå en bred och relevant målgrupp av kandidater.

3. Effektivt urval: Utvärdera ansökningar noggrant för att identifiera de bäst lämpade kandidaterna.

4. Strukturerade intervjuer: Genomför intervjuer med förberedda frågor för att bedöma både färdigheter och personlighet.

5. Bedömning av kulturell passform: Försök bedöma om kandidaten kommer att trivas och fungera väl i företagets arbetsmiljö och kultur.

Vad kostar en rekrytering?
Kostnaden för en rekrytering varierar beroende på flera faktorer, inklusive företagets storlek, bransch, positionens nivå och den valda rekryteringsmetoden.
Vad ska man tänka på vid en rekrytering?

Vid en rekrytering är det viktigt att:

1. Ha en klar bild av den önskade kandidaten och positionen.

2. Använda effektiva och varierade rekryteringskanaler.

3. Vara noggrann och objektiv vid urval och intervjuer.

4. Bedöma både färdigheter och personlighet.

5. Kommunicera tydligt med kandidaterna och ge återkoppling.

6. Tänka på företagets långsiktiga behov och kulturella matchning.

Vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

Bemanning och rekrytering är två olika koncept inom HR och personalhantering:

• Bemanning: Bemanning innebär att tillfälligt hyra in personal från ett bemanningsföretag för att täcka temporära eller kortvariga behov. Den inhyrda personalen förblir anställda av bemanningsföretaget, inte det företag där de utför arbete.

• Rekrytering: Rekrytering handlar om att hitta permanenta anställda för lediga positioner i företaget. Det innebär att locka och välja kandidater som passar för en långsiktig anställning.