Tankar inför gig-året 2021

av jan 18, 2021Organisation

Gott nytt år!

Ja, låt oss börja i den änden, för aldrig har väl orden varit mer välbehövliga än nu? Vi är många som just ser fram emot det goda nya året. Och kanske i vår ofrivilliga avskärmning från sociala sammanhang och “vanliga” vardagslunk har vi tänkt ett extra varv kring sånt som vi vill förverkliga. När vi på Gigstep går in i det nya året gör vi det med en övertygelse om att gig-ekonomins möjligheter nu bara ligger ännu mer rätt i tiden. Så, här kommer några trender vi gärna vill trycka lite extra på inför gig-året 2021!

Under det gånga året har många av gig-ekonomins kännetecken blivit tydligare. Vi ser att en flexibel arbetssituation växer sig starkare som ett attraktivt och hållbart alternativ både för giggaren och organisationen. En undersökning visar till exempel att gig-baserade projekt har blivit betydligt
effektivare, och att giggare överlag är nöjdare med sin arbetssituation. Framförallt säger utvecklingen oss att organisationer nu har blivit mognare och bättre på att bemöta det ökande intresset för giggande.

Efter ett år med mycket hemarbete visar en färsk undersökning på att majoriteten har trivts med att flytta hem kontoret. Samtidigt har inte heller affärsmål haltat. Allt pekar mot att den här trenden kommer fortsätta in i nästa år och därmed förhoppningsvis öppna upp delar av näringslivet som har ytterligare steg att ta med att implementera mer flexibla arbetsförhållanden. Vi ser det här som en positiv utveckling som skapar gynnsammare förutsättningar för giggare och organisationer att mötas i sina kompetenser och behov.

En annan intressant utveckling är att 2020 slog rekord i antal nystartade företag i Sverige. En av de starkast bidragande orsakerna ses vara precis den tidigare nämnda möjligheten att nu förverkliga drömmen om att starta eget. Det finns med andra ord mycket idéer, ambitioner och visioner som nu blommar ut – faktorer som självklart löper parallellt med varför allt fler väljer en giggande karriär. Med andra ord är det mycket som tyder på att fler kommer vilja prova på att gigga i någon form under året.

De här är bara några av de trender som visar på giggandets mer framträdande ton när vi nu går in i ett nytt år. Utvecklingen mot ett flexibelt arbetsliv har alltså fått en knuff i rätt riktning, samtidigt som fler agerar på viljan att bli mer självständig. Vi har därmed ett näringsliv som genomgår en
stark win-win utveckling för giggare och uppdragsgivare, och vårt mål är att vara en underlättande och pådrivande kraft för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt.

Håll utkik efter nya spännande gig på i våra sociala kanaler och på hemsidan, eller kontakta oss om du också fått vittring på ett mer självständigt och flexibelt arbetsliv!