Livspussel, flexibilitet och ett förändrat arbetsliv. Hur ser vårt framtida arbetsliv ut? Vilka är de nya sätten att söka jobb på? De nya jobbformerna? Det är frågor som många ställer sig just nu. Det rådande läget har ställt allt på sin spets, men i förändrade tider föds också innovation.

Det har skett en stor förändring på arbetsmarknaden de senaste åren. Både en förändring i människors inställning till jobb men också arbetsgivares inställning till sina anställda. Förr sökte arbetsgivarna oftare efter en specifik typ av kompetens, nu tittar alla mycket mer på personligheten. Idag är det inte lika viktigt vad man faktiskt kan, det är viktigare hur gärna man vill lära sig nytt. Håller du med? 🙋🏽

På Gigstep pratar vi mycket om ett flexibelt liv och balansen mellan jobb och fritid. Vi brinner för vårt jobb och det vi gör, men precis som många andra vill vi ha makten över vår egen tid och hur vi väljer att prioritera den.

Inställningen och förändringen motsvarar en trend som är global. Människor rör på sig mer och söker ett mer flexibelt och omväxlande liv där jobbet inte är allt. Världen digitaliseras i en rasande fart och utvecklingen genomsyrar hela vårt samhälle. Nya typer av jobb skapas. Frilansliknande jobbformer blir vanligare och gigkulturen- och gigjobb är en starkt växande trend där gränsen mellan jobb och fritid suddas ut och blir mer flytande.

Tidigare kunde det ses som något negativt att byta jobb “för ofta”, medan vi idag pratar om det som en styrka och möjlighet. Inte minst till följd av den rådande Corona-pandemin som just nu vänder upp och ner på arbetsmarknaden och ställer helt nya krav och behov på marknaden, arbetsgivaren och arbetstagaren. Vissa menar till och med att det idag är svårare att få ett nytt arbete om du har varit länge på ett och samma ställe. Är att byta jobb ofta, “det nya svarta” på arbetsmarknaden?

Enligt Jan Paulusz, rådgivare på TRR, Trygghetsrådet, som har koll på framtidens arbetsliv, är det inte omöjligt att uppfattningen att man bör vara max två år på varje arbetsplats blir allt vanligare. Åtminstone bland de yngre generationerna i storstäderna, där det finns gott om jobb att välja bland.

De ser ju att de kan få högre lön och att de breddar sitt kontaktnät och hela tiden lär sig nytt som de kan lägga in i sitt cv, vilket gör att de kan fortsätta utvecklas.

Idag pratas det mycket om ”the new rich”, det vill säga vikten av att känna frihet och ha flexibilitet i yrket snarare än att tjäna mycket pengar, och andra “buzzwords” inom Gig- och delningsekonomin. Men i tider som dessa är den giggande-arbetsmarknaden mer än “bara” en flexibel vardag. Det är en möjlighet och en nystart, för såväl arbetsgivare som arbetstagare – när företagens vardag präglas av mer eller mindre snabba förändringar där behovet av att snabbt ställa om personalstyrkan kan uppstå. 🤷🏽

Manpower har gjort en undersökning som visar att nio av tio svenskar, 87 procent, i framtiden kan tänka sig att ”gigga” – alltså arbeta som konsult eller frilans i stället för att ha en fast anställning. Att så många självmant väljer nya arbetsformer visar på människors drivkraft att utvecklas yrkesmässigt och många ser ”giggandet” som ett sätt att lära sig nya saker och hålla sig anställningsbara på en arbetsmarknad som förändras snabbt.

Har du förlorat ditt jobb till följd av Coronan, är sugen på att testa olika jobb och roller eller helt enkelt bara önskar lite mer i plånboken? 💰 Börja gigga! Eller är du som arbetsgivare i behov av en viss spetskunskap eller egenskap, men har inte råd, lust eller möjlighet att anställa just nu. Ta in en giggare! ✨

Win-win när det är som bäst. Det är här vi – Gigstep – kommer in i bilden. 👇

Klicka här för att läsa mer om dina olika möjligheter!