Site icon Gigstep | Nya Tidens Konsultbolag

Tips för framgångsrikt distansledarskap

work remote

Bra distansledarskap är en viktig konkurrensfaktor på dagens arbetsmarknad – där allt fler söker sig till arbetsgivare som erbjuder flexibilitet och ”frihet under ansvar”. Flexibelt arbete skapar flera fördelar för både anställda och arbetsgivare, men kräver emellertid en särskild och justerad ledarstil. I den här bloggartikeln ger vi dig ett smakprov på de främsta fördelarna med distansarbete samt våra bästa tips för effektivt distansledarskap, oavsett anställningsform.

Till följd av arbetstagarnas ökade efterfråga av flexibilitet, nya förväntningar och den digitala utvecklingen så ser vi idag en arbetsmarknad i förändring – med stort fokus på hur vi interagerar och kommunicerar sinsemellan. Digitala system och kommunikationsverktyg som Teams och Zoom har hamnat i strålkastarljuset med Covid-19 som en tydlig katalysator. Den föränderliga arbetsmarknaden innebär att förutsättningar och behov ändras i ett rasande tempo. Detta har gjort att många företag och organisationer ser fördelarna med att ta in “giggare”, i form av egenföretagare, underkonsulter och frilansare som kan täcka upp och bidra med unik spetskompetens. Att leda och motivera tillfälliga medarbetare som kanske jobbar på deltid och distans är utmanande – men otroligt effektivt om du gör det bra! 👍

I organisationer, där man systematiskt mäter arbetsprestation, har det observerats att medarbetarnas effektivitet ökar med upp till 25 procent till följd av distansarbete. Detta beror delvis på färre små avbrott i arbetsvardagen: några extra minuter vid kaffemaskinen eller kollegor som söker svar hos varandra, istället för att ta reda på det själv. 💡

Med flexibla arbetsrutiner och platsoberoende arbetsplatser kommer även fler fördelar. Tid som normalt spenderas på pendling, kan användas för arbete, återhämtning eller för träning. På vintern kan arbete i ett varmare klimat öka en anställds energinivå och prestationsförmåga, tack vare större doser av naturligt dagsljus. Missade du vår inspirerande intervjuartikel med Therese där hon berättar hur det är att jobba remote från både Sverige och Indien? Läs den här! 👀

På en arbetsmarknad med fler gig-jobb behövs det fler skickliga gig-chefer. Så hur ska du som chef tänka och agera till distansarbete? Här ger vi dig våra fem bästa tips:

  1. Sätt upp tydliga, individuella mål – för att få en nöjd anställd och giggare behöver du som chef ha förståelse för vad som motiverar just den personen.
  2. Regelbunden uppföljning – fokusera på sparring och uppmuntran, istället för prestationsutvärdering, dvs hur bra medarbetaren har lyckats. Feedback är A & O.
  3. Bygg förtroende – när medarbetare och chef arbetar på avstånd från varandra, uteblir informella samtal i korridoren. Medarbetare kontaktar då i regel bara sina chefer om utmaningar i arbetet. Det är därför viktigt att du som chef håller kontakten med medarbetaren i andra frågor än de som endast gäller arbetet.
  4. Bygg (digitala) broar och stärk känslan av gemenskap – som alternativ till vardagsinformationen som annars ofta finns tillgänglig i korridorerna. 
  5. Fastställ spelreglerna tillsammans med teamet – med mål att utveckla gemensamma metoder och en ömsesidig respekt som hjälper till att minska stress som i en digital miljö orsakas av olika informationssystem och kommunikationskanaler.

Extra läsning! 🧸
Julen står på tröskeln och förväntningarna och förhoppningarna bland de anställda därtill. Medlemorganistaionen “Sveriges Kommunikatörer” har i sitt senaste nyhetsbrev samlat idéer och tips på hur du kan skapa en festlig (jul)stämning trots restriktionerna! 

Exit mobile version